Med cvjetni

Cijena: 45,38 kn

JM: 900 gr

Preporuča se djeci i starijim osobama, poliflornog je sastava pa je primjena širokog spektra.