RAŽENO BRAŠNO

Težina: 500 gr

Cijena: 22,00 kn

Raž je uz pšenicu poznata krušarica koja se ne rabi u velikim količinama kao pšenica (sadrži ljepljive sastojke u bjelančevinama koji stvaraju vrenje – bubrenje).