MED METVICA

Cijena: 55,00 kn

JM: 900g

Za pčelarstvo najveću važnost ima barska metvica, konjski bosiljak (M.pulegium L.). Raste na poplavnim i drugim vlažnim terenima pored rijeka i bara.