ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE – ZADRUGA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE osnovana je na inicijativu Razvojne agencije SIMORA, 14. kolovoza 2015. godine. Osnivači zadruge su Sisačko-moslavačka županija, Grad Hrvatska Kostajnica, općine Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Majur i Sunja te županijska Razvojna agencija SIMORA. Postavljanjem samih temelja projekta (okupljanje OPG-a i plasman proizvoda kroz vlastite trgovine ‘Pun ceker’) stvoreni su preduvjeti za daljnji iskorak u poslovnoj infrastrukturi i jačanju prodajnih kanala. Naime, pored osnovnih načela projekta (poticanja i promocije lokalne proizvodnje i potrošnje), bitna intencija je i samoodrživost projekta čime bi se ostvarili značajni godopodarski učinci na lokalnoj  razini.

Misija

  • okupljanje OPG-a, vinara, obrtnika i dr., radi poticanja i promocije lokalne proizvodnje i potrošnje otvaranjem trgovina s lokalnim proizvodima s područja Sisačko-moslavačke županije;
  • jačanje poslovne infrastrukture Sisačko-moslavačke županije;

Vizija

  • biti ravnopravan partner ‘malom’ proizvođaču;
  • izgraditi brand ‘pun ceker’ za lakši  plasman domaćih proizvoda;

Zajednica proizvođača trenutno okuplja više od  81 dobavljača sa područja cijele Sisačko-moslavačke županije te se njihovi proizvodi distribuiraju kroz navedene trgovine.