ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Zadruga, za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ured u Sisku
Capraška 12 (“PISAK”)
44010 Sisak Caprag
UPRAVITELJ
MILJENKO ŽAMARIJA
, dipl.ing.agr.
Mob: 098/493-887
TANJA BOŽIĆ
Voditelj trgovina “Pun Ceker”
E-mail:
tbozic@pun-ceker.hr
mob: 095/2060-375

Hrvoje Jelača, mag.ing.agr.
Koordinator trgovina Pun Ceker
E-mail: hjelaca@pun-ceker.hr
Mob: 095/367-9682

Dragan Gusić,mag.oec.
Voditelj marketinga
Zajednica proizvođača SMŽ, zadruga
E-mail: dgusic@pun-ceker.hr
Mob: 095/3083-913

VIKTOR MESIĆ, struc.spec.oec
Koordinator trgovina Pun Ceker
Mob.: 095/308-3912
 

 

ZAJEDNICA PROIZVOĐAČA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE – Zadruga, za proizvodnju, trgovinu i usluge
Don Ante Lizatovića 2
44431 Donji Kukuruzari
OIB 59701708658
Račun: PBZ-HR21 2340 0091 1107 44523

LOKACIJE / RADNO VRIJEME

Trgovina u Sisku:
Rimska 8,
44000 SISAK
Tel.: 095/206-0371

E – mail: sisak@pun-ceker.hr

Radno vrijeme:

Pon-pet: 8:00 – 20:00
Sub: 8:00 – 12:00

Trgovina u Novskoj:
Gradska tržnica Novska,
Radnička 2/h,

44330 Novska
Tel.: 095/206-0373
E – mail: novska@pun-ceker.hr

Radno vrijeme:

Pon-pet: 9:00 – 16:00
Sub: 8:00 – 12:00

Trgovina u Kutini:
Trg kralja Tomislava 8a,
44320 Kutina,
Tel.: 095/393-7946
E – mail: kutina@pun-ceker.hr

Radno vrijeme:
Pon-pet: 9:00 – 16:00
Sub: 8:00 – 12:0