RAJNSKI RIZLING

Cijena: 34,88 kn

JM: 0,75L

Opis proizvoda: Može se reći da je rajnski rizling sorta koja u vinu može povezati harmoničnu osobnost s sposobnošću polakog staranja vina.