LIKER BAGREM

Cijena: 34,65 kn

JM: 0,2L

Opis proizvoda: Liker od bagrema je prirodni voćni liker proizveden na tradicionalan način.