ČAJ ARONIJA OD BOBICE I LISTOVA

Cijena: 13,75 kn

JM: 50 gr

Čaj od 50% ploda i 50% lista aronije.